Vyriešené

vymáhanie schodku

Dátum: 17.07.2017

Kategória: Pracovné právo

Prosím o radu pre moju dcéru.Po ukončení gymnázia zareagovala na pracovnú ponuku predavačky CBA marketu. Nastúpila na kratšiu pracovnú dobu 33,75 hod. týždenne,v 7.2016 na pracovnú zmluvu.Po odpracovaní 5 dní bola s ňou pracovná zmluva ukončená bez udania dôvodu,dohodou,bola donútená podpísať,že na vlastnú žiadosť.Dnes,po roku,dostala z ústredia firmy CBA z Lučenca Záznam z prerokovania náhrady škody spísaný dňa 26.6.2017 o schodku v inventúrnom období od 3.2016 do 3.2017 vo výške 685,21 eur. Prišiel i záznam o uznaní dlhu medzi veriteľom CBA a mojou dcérou 79,78 euro,ktorý má podpísať,odoslať a do 15 dní uhradiť.Vzhľadom na skutočnosť,že odpracovala 33,5 hodín v danom obchode,a vzhľadom na skutočnosť,že ako nová pracovníčka pod dohľadom skúsenej pracovníčky len dokladala tovar do regálov,ako i na pokladni pod dohľadom sa zaúčala len jediný deň,pokladám za vrchol hyenizmu,žiadať od mojej dcéry náhradu škody,ktorú nijakým pričinením nespôsobila.Nehovoriac o výške,ktorá sa rovná jej zárobku v daný týždeň.Mala podpísanú hmotnú zodpovednosť,a pracovná zmluva bola bez skúšobnej doby.Dozvedela som sa,že pred ňou bola takýmto spôsobom prijatá študentka,ktorú prepustili po 2 dňoch,a že následne po nej bola podobne prijatá ďalšia.Prosím,poraďte,ako sa môžeme brániť.
Odpoveď:
Dobrý deň.

V prvom rade nič nepodpisujte a nič nehraďte.
Ak aj Vaša dcéra podpísala dohodu o hmotnej zodpovednosti, tak v deň jej podpísania sa mala vykonať inventarizácia a vyhotoviť sa z nej protokol, na základe ktorého mala prevziať hmotnú zodpovednosť za veci v ňom uvedené.
Zároveň sa takáto inventarizácia mala vykonať aj pri ukončení pracovného pomeru. Keďže sa nič také nekonalo, nemá zamestnávateľ nárok na vyplatenie schodku a už tobôž po takej dlhej dobe.


S pozdravom

JUDr. Ing. Marcela Martinkovičová, advokátka

Okružná 36
5801 Poprad
dátum odpovede: 17.07.2017
ohodnoť odpoveď 0 3