Zoznam lokalít

Právnik Sabinov

Tkáč Marek, JUDr.

tkac@post.sk

Kukučínova 12

08271, Sabinov

Toporcerová Jana, JUDr.

Nám.sv. Martina 39

08271, Sabinov

Zoznam je zo verejnených údajov.