Vyriešené

Ukončenie pracovného pomeru

Dátum: 07.10.2017

Kategória: Pracovné právo

Dobrý deň
Chcela by som sa informovať keď mám pracovnú zmluvu s trvalým pracovnym pomerom na dobu určitú či je zamestnávateľ povinný upozorniť zamestnanca či s nim počíta predĺžiť pracovnny pomer alebo ukončiť.Je potrebné podpisovať ukončenie pracovného pomeru.
Odpoveď:
Dobrý deň.

Zamestnávateľ nemá povinnosť informovať zamestnanca, či s ním počíta do budúcnosti alebo nie. Uplynutím doby stanovenej v pracovnej zmluve sa pracovný pomer končí a nepodpisujú sa žiadne dokumenty týkajúce sa ukončenia pracovného pomeru.
Ak by zamestnávateľ mal o zamestnanca záujem, tak ešte pred uplynutím dohodnutej doby by musel so zamestnancom podpísať dodatok k pracovnej zmluve, v ktorom by sa predĺžila doba pracovného pomeru.


S pozdravom

JUDr. Ing. Marcela Martinkovičová, advokátka

Okružná 36
5801 Poprad
dátum odpovede: 07.10.2017
ohodnoť odpoveď 0 2