Vyriešené

Práca mimo pracovnej náplne

Dátum: 21.04.2017

Kategória: Pracovné právo

Dobrý deň. Pracujem na dobu neurčitú ako referent. Uvedenú funkciu mám aj v pracovnej zmluve. Súčasťou pracovnej zmluvy je pracovná náplň, ktorá podrobne upravuje činnosti,ktoré mám v rámci svojho platového zaradenia vykonávať. V mojom prípade iba o činnosti v oblasti správy majetku. Každý zamestnanec má vo svojej prac. náplni ako posledný bod aj \\
Odpoveď je neverejná. Viditelná je len pre zadávateľa otázky.