Vyriešené

Výpoveď z titulu nedostatočného plnenia pracovných úloh

Dátum: 05.02.2017

Kategória: Pracovné právo

Dobrý deň,
pracujem v štátnej správe a vedúca oddelenia mi dala podpísať hodnotenie kde vykonávanie mojej práce vyhodnotila celkovo ako horšie ako štandardné. Dala mi to podpísať. K hodnoteniu som napísala, že s tým nesúhlasím a dala som tam podpis a dátum. Je to dôvod k výpovedi a ak áno, ako sa môžem brániť?
Odpoveď:
Dobrý de.ň

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil.
Hodnotenie nadriadeného nie je možné považovať za výzvu na odstránenie nedostatkov. Tieto nedostatky musia byť vo výzve ako aj vo výpovedi riadne zdôvodnené.
Z uvedeného dôvodu Vám musí byť najskôr doručená výzva s primeranou lehotou na odstránenie uvedených nedostatkov, na ktorú máte pravdaže právo reagovať (najlepšie písomne) a až potom Vám môže dať zamestnávateľ výpoveď.
Brániť sa môžete až vtedy keď dostanete výzvu a to písomnou odpoveďou, v ktorej zdôvodníte nesúhlas s uvedenými nedostatkami (ak neexistujú) a potom ak dostanete výpoveď zákonnými prostriedkami na určenie neplatnosti výpovede.
Po doručení výpovede Vám odporúčam obrátiť sa na advokáta, ktorý Vám poskytne právnu pomoci na bránenie sa proti neplatnej výpovedi.


S pozdravom

JUDr. Ing. Marcela Martinkovičová, advokátka

Okružná 36
5801 Poprad
dátum odpovede: 05.02.2017
ohodnoť odpoveď 0 0