Vyriešené

Vydanie osobneho majetku

Dátum: 13.07.2017

Kategória: Občianske právo

Moja matka mi pred rokmi ukradla okrem iného aj moje stredoškolské vysvedčenia. Nakoľko nie je ochotná tieto dobrovolne vydať, chcel by som objasniť možnosti túto osobu priviesť k vydaniu týchto dokumentov právnou cestou alebo ju na vydanie týchto dokumentov zažalovať. Podanie trestného oznámenia údajne nie je po takmer dvadsiatich rokoch možné ( túto informáciu mi podala polícia ). Vďaka vopred
Odpoveď:
Dobrý deň.

Ako vlastník máte právo domáhať sa vydania veci, ktoré Vám Vaša mama odmieta vydať, žalobou o vydanie veci na súd, na základe ktorej budete žiadať súd, aby vydal rozsudok, ktorým zaviaže Vašu matku Vaše veci vydať. Po právoplatnosti tohto rozsudku sa môžete domáhať vydania veci aj exekúciou, ak si Vaša matka dobrovoľne nesplní povinnosť uloženú rozsudkom.


S pozdravom

JUDr. Ing. Marcela Martinkovičová, advokátka

Okružná 36
5801 Poprad
dátum odpovede: 13.07.2017
ohodnoť odpoveď 1 0