Vyriešené

Vysporiadanie dedišstva

Dátum: 29.06.2017

Kategória: Občianske právo

Dobrý deň, prosím vás o poskytnutie rady vo veci dedenia majetku.
Sme rodina s jedným synom, manžel bol rozvedený a má dve deti. Ako by sme mali právne ošetriť otázku dedenia nášho majetku tak, aby spoločne nadobudnutý majetok bol dedný len našim spoločným synom v prípade, že sa bude riešiť dedičstvo po mojej smrti.Jedná sa o nehnuteľnosť, ktorej vlastníčkou som ja, peňažné produkty vedené v bankách znejúce na moje meno a všetky ostatné hnuteľnosti.
Bolo by riešením spísanie závetu, kde by som určila môjho syna za jediného dediča?
Za poskytnutie informácie vám vopred ďakujem
S pozdravom
Škriečková
Odpoveď:
Dobrý deň.

V prípade úmrtia Vášho manžela, sa najskôr musí vyporiadať BSM a až potom bude predmetom dedenia len 1/2 majetku, ktorý ste s manželom nadobudli za manželstva. Tento majetok potom budú dediť aj deti Vášho manžela.
V prípade Vášho úmrtia, tiež sa vyporiada BSM a predmet dedičstva bude dediť len Váš syn a Váš manžel. To čo ste nadobudli do svojho výlučného vlastníctva pred manželstvom, to nepatrí do BSM a tiež to bude dediť len Váš syn a Váš manžel.
Závet spísať môžete s tým, že všetko majetok, ktorý by bol predmetom dedičstva po Vašej smrti, by pripadol Vášmu synovi. Avšak takýto závet nemôže spísať Váš manžel, pretože deti sú neopomenuteľný dedičia, takže vždy musia dediť po rodičoch.


S pozdravom

JUDr. Ing. Marcela Martinkovičová, advokátka

Okružná 36
5801 Poprad
dátum odpovede: 29.06.2017
ohodnoť odpoveď 0 0